Finansiering

Betsson AB offentliggjorde den 17 november 2016 en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet har en årlig rörlig kupongränta motsvarande Stibor 3m plus 3,5 procentenheter och en löptid på 3 år med slutligt förfall den 28 november 2019.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 23 december 2016. Med anledning av noteringen har Betssons styrelse upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

PDF Prospekt

PDF Villkor

AKTIEKURS

BETSSON AB

53.18 SEK SEK

Senast uppdaterad: 2018-06-21 17:29

20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
LÄS MER

KONTAKT

Pia Rosin
Vice President Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
KONTAKTA
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |