januari 31, 2017

Offentliggörande av antal aktier

Per den 31 januari 2017 uppgår antalet aktier till 16 260 000 A-aktier, 122 155 730 B-aktier och 6 077 508 C-aktier. Aktier i eget förvar uppgår till 1 084 B-aktier och 6 077 508 C-aktier. Antal utestående röster uppgår till 284 754 646.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rüdén, CFO
+46 73 311 72 62, Fredrik.ruden@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB