februari 2, 2017

Betsson lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande att förvärva den brittiska speloperatören NetPlay TV

Betsson AB och NetPlay TV plc ("NetPlay") har nått en överenskommelse avseende villkoren för ett rekommenderat offentligt kontant uppköpserbjudande genom vilket Betsson förvärvar samtliga aktier i NetPlay, ett bolag noterat på London Stock Exchanges AIM-lista.

Förvärvet kommer att stärka Betssons position i Storbritannien, vilket är världens största lokalt reglerade spelmarknad. NetPlay driver tre varumärken, Jackpot247, Supercasino och Vernons, och använder främst tredjepartssystem för plattform och innehåll.

"NetPlay driver tre varumärken, alla med starka erbjudanden, och vi tror att Betssons erfarenhet av att driva framgångsrika kasinovarumärken kommer att ha en positiv effekt på NetPlays resultat och tillväxt. Vi ser långsiktigt på NetPlay och kommer över tid kunna nå väsentliga kostnadssynergier och operationella förbättringar. I Betssons förvärvsstrategi ingår att öka volymen på vår skalbara teknikplattform Techsson och att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader", säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef, Betsson AB.

Erbjudandet kommer att genomföras genom en domstolsgodkänd så kallad "Scheme of Arrangement" i enlighet med brittiska aktiebolagslagen (UK Companies Act) och brittiska takeover-reglerna (UK Takeover Code). Erbjudandet uppgår till 0,09 GBP per aktie i kontanter, motsvarande en total köpeskilling om 26,4 MGBP (vid full utspädning). Erbjudandet är villkorat, bland annat, av godkännande från NetPlays aktieägare och därutöver även av brittisk domstol (High Court of Justice) och förväntas slutföras i april 2017.

NetPlay är börsnoterat på London Stock Exchanges AIM-lista. För de första sex månaderna 2016 uppgick NetPlays omsättning till 14,7 MGBP och justerad EBITDA till 1,7 MGBP. Kassa och likvida medel, exklusive spelarmedel, uppgick till 7,5 MGBP per den 30 juni 2016.

NetPlays styrelse offentliggjorde idag nedanstående information avseende verksamhetens utveckling:
"Företaget följde upp ett starkt första halvår med ett tillfredsställande resultat under det andra halvåret 2016. Koncernens B2B-division utvecklades väl under sitt första kalenderår sedan det förvärvades, dock motverkades detta av en något nedslående försäljningsutveckling i B2C-divisionen på grund av en lägre nettoomsättningsmarginal (procentförhållandet mellan spelarnas satsade belopp och nettoomsättningen).

Framåtblickande mot 2017 har företaget fått en bra start på året, men NetPlays styrelse är fortsatt uppmärksam på konkurrenssituationen och andra utmaningar som måste adresseras framöver, såsom exempelvis brittisk lagstiftning avseende beskattning av fria vad."

Innan offentliggörande av erbjudandet har Betsson erhållit skriftligt stöd från NetPlays två största aktieägare, Directforce Trading Limited och Henderson Global Investors, samt även från styrelseledamöterna i NetPlay. Dessa ägares aktieinnehav uppgår totalt till 39,25% av NetPlays utestående aktiekapital.

Ytterligare information om erbjudandet återfinns i det gemensamma uttalande som Betsson och NetPlay publicerade idag i enlighet med regel 2.7 i de brittiska takeover-reglerna och som, med vissa förbehåll, finns tillgänglig på Betssons webbsida.

Om NetPlay
NetPlay är ett interaktivt spelbolag som erbjuder Kasino-, Bingo- och Sportbokstjänster till kunder i Storbritannien inom ramen för sin brittiska spellicens. NetPlay erbjuder sina B2C-tjänster via varumärkena Supercasino, Jackpot247 och Vernons. NetPlay-koncernen driver även en B2B-division som är specialiserad på digital marknadsföring, produktutveckling och teknologi. Denna förvärvades i augusti 2015.

NetPlays B2C-tjänster har mer än 65 000 aktiva, deponerande spelare (H1 2016) och kan ses live 24 timmar om dygnet online och varje kväll på Channel 5 och ITV. NetPlay-koncernen fokuserar på att leverera en integrerad spelupplevelse online via en mängd plattformar (TV, internet och mobil) och från en gemensam plånbok för alla produkter.


För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 8.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB