mars 16, 2017

CFO Fredrik Rüdén lämnar Betsson

Betsson AB meddelar idag att Fredrik Rüdén lämnar sin position som CFO för företaget i augusti 2017.

Rüdén är medlem i Betsson ABs ledningsgrupp och har varit anställd i företaget sedan 2008. Han kommer att kvarstå som CFO till dess han lämnar företaget den 31 augusti 2017. Rekryteringen av en ny CFO har påbörjats.

"Fredrik har bidragit mycket till Betssons framgång under de nio år han har arbetat som företagets CFO. Jag önskar honom all lycka i framtiden", säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 8:30 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB