mars 23, 2017

Betssons erbjudande att förvärva den brittiska speloperatören NetPlay har accepterats av aktieägarna

Idag röstade ett erforderligt antal av NetPlay TV plc:s (NetPlay) aktieägare för att godkänna och genomföra Betssons kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i NetPlay. Erbjudandet är fortfarande villkorat av godkännande av brittisk domstol (High Court of Justice) samt andra villkor angivna i erbjudandehandlingen.

Den 2 februari 2017, meddelade Betsson AB och NetPlay att de hade nått en överenskommelse genom vilken Betsson erbjuder sig att förvärva samtliga aktier i NetPlay, ett bolag noterat på London Stock Exchanges AIM-lista. Erbjudandet kommer att genomföras genom en domstolsgodkänd så kallad "Scheme of Arrangement" i enlighet med brittiska aktiebolagslagen (UK Companies Act) och brittiska takeover-reglerna (UK Takeover Code). Ytterligare information om erbjudandet och genomförandet finns på www.betssonab.com.

Förväntad tidplan för återstående steg i budprocessen:
29 mars 2017 — Domstolsförhandling om godkännande av erbjudandet
31 mars 2017 — Erbjudandet träder i kraft (vilket betyder att Betsson blir ägare av samtliga aktier i NetPlay)
3 april 2017 — Handeln i NetPlay-aktierna på AIM upphör
 

För ytterligare information, kontakta:

Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 13.00 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB