april 10, 2017

Betsson AB har utsett Abby Rachel Cosgrave till Vice President Legal

Betsson AB meddelar idag att Abby Rachel Cosgrave har utsetts till Vice President Legal och för Betsson AB och Chefsjurist för Betsson Malta. Abby har arbetat inom Betssonkoncernen sedan 2014 och har tjänstgjort som tillförordnad Chefsjurist sedan september 2016. Hon är medlem i Betsson ABs ledningsgrupp.

"Med den ökande regulatoriska komplexiteten i spelbranschen blir juridiska frågor affärskritiska. Abby har lång erfarenhet från spel- och fritidsbranschen och har också en omfattande förståelse för Betsson. Hennes bidrag till verksamheten sedan hon började på Betsson har varit väldigt värdefullt. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Abby", säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB

Abby Rachel Cosgrave är född 1979. Hon har en fil. kand. i juridik och politik samt en jur. kand. i internationell rätt.

 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 14.30 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB