april 11, 2017

Växelkurser för det första kvartalet 2017

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

  31 mars 2016 31 mars 2017 Jfr. föregående år
EUR 9,2323 9,5464 3,4%
NOK 0,9802 1,0412 6,2%
GBP 11,6853 11,1273 -4,8%
GEL 3,4807 3,6548 5,0%
TRY 2,8779 2,4536 -14,7%

 

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen t.o.m. sista dagen i perioden mot SEK

  T.o.m. 31 mars 2016 T.o.m. 31 mars 2017 Jfr. föregående år
EUR 9,3248 9,5065 1,9%
NOK 0,9792 1,0577 8,0%
GBP 12,0981 11,0494 -8,7%
GEL 3,4712 3,4323 -1,1%
TRY 2,8698 2,4138 -15,9%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rüdén, CFO Betsson AB
+46 (0)73 311 72 62, fredrik.ruden@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB