april 19, 2017

Betsson AB publicerar årsredovisningen för 2016

Betssons årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.betssonab.com.

För ytterligare information, kontakta:
Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 08.00 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB