maj 31, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB (publ)

Antalet aktier i Betsson AB (publ) ("Bolaget") uppgår per den 31 maj 2017 till 288 986 476 aktier, fördelat på 32 520 000 aktier av serie A, 244 311 460 aktier av serie B och 12 155 016 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 31 maj 2017 till 581 666 476.

Bakgrunden till ökningen är den uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som beslutades på årsstämman den 11 maj 2017 och som utgör ett led i Bolagets beslut om automatiskt inlösenförfarande av aktier. Antal aktier kommer att återställas efter avslutad inlösen i juni 2017.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, www.betssonab.com.

 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB