juni 29, 2017

Betsson AB förstärker koncernledningen med chefer för styrning, riskhantering och regelefterlevnad respektive företagsutveckling

Införandet av lokala regleringar av spelmarknader inom Europa ökar komplexiteten i branschen, vilket skapar stora möjligheter för Betsson. Koncernledningen förstärks därför med en ny roll, Vice President Governance, Risk and Compliance, med uppgift att säkerställa att Betsson investerar etiskt och långsiktigt i förhållande till regulatoriska risker och möjligheter. Fredric Lundén, med bakgrund från bl.a. SEB och Finansinspektionen kommer att tillträda positionen den 1 september 2017.

Därutöver kommer Petra Zackrisson att ingå i koncernledningen som Vice President Corporate Development. Hon har sedan 2013 haft ansvar för affärsutveckling i ledningsgruppen för Betsson Malta.

"Utvecklingen av spelindustrin innebär mycket stora möjligheter för Betsson. Att kunna navigera rätt i en snabbt föränderlig regulativ omvärld kommer vara en konkurrensfördel, både för vår befintliga verksamhet och för vår förvärvsstrategi. Fredric och Petra kompletterar Betssons koncernledning och jag ser fram emot att tillsammans med dem göra Betsson än mer framgångsrikt," säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB.

Fredric Lundén, född 1968, har en jur.kand. från Stockholms universitet och är hovrättsassessor i Svea hovrätt.

Petra Zackrisson, född 1973, har en MSc International Business från Handelshögskolan i Göteborg.

Som tidigare meddelats har Betsson AB utsett Kaaren Hilsen till CFO och hon tillträder positionen den 1 oktober 2017. Under perioden 1 september till 30 september kommer Kristian Saliba, CFO för Betsson Malta, tjänstgöra som tillförordnad CFO för Betsson AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 08.30 CET.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB