juni 30, 2017

Förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB (publ)

Antalet aktier i Betsson AB (publ) ("Bolaget") uppgår per den 30 juni 2017 till 144 493 238 aktier, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 30 juni 2017 till 290 833 238.

Bakgrunden till minskningen är slutförandet av det automatiska inlösenförfarandet av aktier som beslutades på årsstämman den 11 maj 2017. Antalet aktier är nu återställt efter inlösen av utestående inlösenaktier med avstämningsdag den 14 juni 2017.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, www.betssonab.com.

 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 8.30 CET.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB