juli 6, 2017

Växelkurser för det andra kvartalet 2017

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

  30 juni 2016 30 juni 2017 Jfr. föregående år
EUR 9,4164 9,6734 2,7%
NOK 1,0081 1,0099 0,2%
GBP 11,3917 11,0144 -3,3%
GEL 3,655 3,5714 -2,3%
TRY 2,9257 2,3989 -18,0%

 

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen t.o.m. sista dagen i perioden mot SEK

  T.o.m. 30 juni 2016 T.o.m. 30 juni 2017 Jfr. föregående år
EUR 9,2992 9,5923 3,2%
NOK 0,987 1,0459 6,0%
GBP 11,9403 11,1482 -6,6%
GEL 3,5865 3,5399 -1,3%
TRY 2,852 2,4357 -14,6%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rüdén, CFO Betsson AB
+46 (0)73 311 72 62, fredrik.ruden@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB