juli 19, 2017

Intäkterna växte med 26% och uppgick till 1 177 mkr

Kvartalet, april-juni 2017

  • Den organiska intäktstillväxten uppgick till 15 procent.
  • Kasinointäkterna ökade med 28 procent och sportboksintäkterna ökade med 15 procent.
  • Region Norden växte med 28 procent och Region Västeuropa växte med 69 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 206,9 mkr, en ökning med 31 procent. I fasta växelkurser uppgick EBIT till 224,4 mkr.
  • Hållbara intäkter ökade 58 procent och spelskatter uppgick till 53,5 (31,3) mkr.

Perioden, januari-juni 2017

  • Intäkterna ökade med 18 procent till 2 279,4 mkr. Kasinointäkterna ökade med 26 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 447,8 (408,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 10 procent.
  • Resultat före skatt uppgick till 427,0 (405,3) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 400,5 (380,3) mkr, vilket motsvarar 2,89 (2,75) per aktie. 
  • Operationellt kassaflöde uppgick till 447,3 (541,9) mkr.

Nyckeltal:

mkr Q2 2017 Q2 2016 ∆  jan-jun 2017 jan-jun 2016 ∆  jan-dec 2016
               
Intäkter 1 177,5 935,4 26% 2 279,4 1 935,5 18% 4 117,3
Bruttoresultat 851,1 694,6 23% 1 657,4 1 440,4 15% 3 078,0
Rörelseresultat 206,9 158,3 31% 447,8 408,4 10% 946,4
Rörelsemarginal 17,6% 16,9% 19,6% 21,1% 23,0%
Resultat efter skatt 186,1 146,4 27% 400,5 380,3 5% 878,0
Resultat per aktie, kr 1,34 1,06 26% 2,89 2,75 5% 6,34
Operativt kassaflöde 242,4 211,9 14% 447,3 541,9 -17% 1 168,5
Intäkter, Kasino 876,6 683,1 28% 1 699,5 1 352,3 26% 2 907,8
Bruttoomsättning, Sportbok 5 755,0 6 008,7 -4% 11 761,1 12 726,4 -8% 24 392,1
Intäkter, Sportbok 255,6 223,0 15% 505,9 515,8 -2% 1 080,4
Marginal efter fria vad 6,4% 5,7% 6,2% 5,9% 6,5%
Deponeringar 4 056,3 3 472,8 17% 7 845,5 6 989,4 12% 14 457,6
Aktiva spelare, tusental 551 563 -2%

 

Kommentar från VD, Ulrik Bengtsson:

"Intäktstillväxten i det andra kvartalet uppgick till 26 procent, varav 15 procent var organisk tillväxt. Betsson fortsätter att ta marknadsandelar, både i mycket konkurrensutsatta Norden och i Västeuropa. Det är tydligt att den fortsatta produktutvecklingen ger resultat eftersom både kasino och sportbok har utvecklats starkt. Rörelseresultatet (EBIT) växte med 31 procent. Rörelseresultatet visar stark tillväxt, trots ökade spelskatter, fortsatt valutamotvind och ökade marknadsföringskostnader. Detta påvisar återigen affärsmodellens skalbarhet över tid. Det är också en god indikation på stabiliteten och balansen i verksamheten. Betsson driver en större och väsentligt mer välbalanserad verksamhet, med högre tillväxttakt, än för ett år sedan.  

investeringar i produktuveckling ger resultat
Under 2016 intensifierades produktutvecklingen och under det tredje kvartalet lanserades ett mycket framgångsrikt mobilkasino baserat på Betssons egenutvecklade OBG-ramverk. Detta har lett till tre kvartal i följd med kasinotillväxt på över 20 procent. Det har också gjorts några betydande förbättringar i sportboken, bl.a. ökat utbud, fler samtidiga livespel, förbättrad funktionalitet som t.ex. cash-out, och nu senast lanserades ett utökat erbjudande inom hästspel. Dessa förbättringar har möjliggjort den starka sportbokstillväxten om 48 procent i Norden. Nästa stora lansering är en ny mobil sportbok, utvecklad på OBG, som har börjat rullas ut. Vi bedömer att vi kommer se full effekt av detta i sportboksintäkterna från och med det fjärde kvartalet.

Betsson fortsätter att leverera i enlighet med strategin att öka andelen hållbara intäkter. Utvecklingen av den tekniska plattformen fortsätter, i syfte att fortsätta växa snabbare än marknaden och att absorbera de ökade kostnader som följer av lokal reglering. Betsson kommer också fortsätta vara aktivt i konsolideringen av onlinespelmarknaden.

De dagliga intäkterna i början av det tredje kvartalet var, som förväntat, mycket högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2016. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet förra året var väldigt starkt, delvis pga. en stark avslutning på fotbolls-EM med en sportboksmarginal över genomsnittet. Detta år kommer Betsson, som tidigare meddelats, satsa mer på marknadsföring för att kapitalisera på det förbättrade produktutbudet och det momentum vi har i Norden och Västeuropa."

 

Presentation av delårsrapporten
Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm, onsdagen den 1 2017 klockan 09:00 CET. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

VD Ulrik Bengtsson kommer att presentera rapporten. Därefter ges utrymme för frågor och diskussion. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att ta del av presentationen via telefon, ring:
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com eller
http://edge.media-server.com/m/p/pfzjeujt

 

För mer information, kontakta
Ulrik Bengtsson, Koncernchef och VD
+46 (0) 8 506 403 00

Fredrik Rüdén, CFO
+46 (0) 8 506 403 00, fredrik.ruden@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications
+46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 07.30 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB