september 4, 2017

VD Ulrik Bengtsson lämnar Betsson AB

Styrelsen och VD Ulrik Bengtsson har kommit överens om att Ulrik Bengtsson lämnar posten som VD och Koncernchef i Betsson AB. Ulrik Bengtsson har valt att lämna sin anställning omedelbart.

Betsson ABs styrelse har beslutat att utse Pontus Lindwall till VD i Betsson AB tills en ny VD rekryterats. Pontus Lindwalls roll som styrelseordförande tas i samband med att han tillträder som VD och Koncernchef tills vidare över av nuvarande styrelseledamoten Patrick Svensk.

"Ulrik Bengtsson har gjort goda insatser för Betsson under de fem år han har varit anställd i koncernen. Han har tydliggjort strategin och genomdrivit betydelsefulla produktlanseringar. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Ulrik för hans arbete", kommenterar Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB.

Styrelsen har inlett processen att rekrytera en ny ordinarie VD för Betsson AB. Jesper Svensson, kommersiell chef på dotterbolaget BML Group, har utsetts till tillförordnad VD i Betssons speldrivande dotterbolag på Malta.

 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, Styrelseordförande Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, pontus.lindwall@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 13.55 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB