oktober 20, 2017

Delårsrapport, 1 januari—30 september 2017

Intäkterna i Q3 växte med 11% och uppgick till 1 181 mkr

Intäkterna i Q3 växte med 11% och uppgick till 1 181 mkr

Kvartalet: juli - september

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 180,6 (1 063,3) mkr, en ökning med 11 procent varav 2 procent organisk tillväxt.
  • Intäkterna i region Västeuropa ökade med 63 procent, varav 31 procent var organisk tillväxt.
  • Det förbättrade produkterbjudandet drev den fortsatt starka tillväxten i mobilkasino.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 216,0 (272,9) mkr, en minskning med 21 procent främst på grund av valutaeffekter, ökade spelskatter och negativ effekt av nyligen förvärvade bolag. Rörelsemarginalen var 18,3% (25,7).
  • Stark tillväxt i antal aktiva kunder, en ökning med 20 procent.

Perioden: januari - september

  • Koncernens intäkter ökade med 15 procent till 3 460,0 (2 998,8) mkr. Kasinointäkterna ökade med 23 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 663,8 (681,3).
  • Resultat före skatt uppgick till 633,3 (676,4) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 587,6 (634,5) mkr, vilket motsvarar 4,25 (4,58) per aktie.
  • Operationellt kassaflöde uppgick till 667,7 (836,3) mkr.

Nyckeltal

mkr Q3 2017  Q3 2016  ∆  jan-sep 2017  jan-sep 2016  ∆  jan-dec 2016 
               
Intäkter 1 180,6 1 063,3 11% 3 460,0 2 998,8 15% 4 117,3
Bruttoresultat 859,0 807,0 6% 2 516,4 2 247,4 12% 3 078,0
Rörelseresultat (EBIT) 216,0 272,9 -21% 663,8 681,3 -3% 946,4
Rörelsemarginal 18,3% 25,7% -7% 19,2% 22,7% -4% 23,0%
Resultat efter skatt 187,0 254,1 -26% 587,6 634,5 -7% 878,0
Resultat per aktie, kr 1,35 1,84 -27% 4,25 4,58 -7% 6,34
Operativt kassaflöde 220,4 294,4 -25% 667,7 836,3 -20% 1 168,5
Intäkter, Kasino 871,1 731,8 19% 2 570,6 2 084,1 23% 2 907,8
Bruttoomsättning, Sportbok 5 391,0 5 548,0 -3% 17 152,1 18 274,4 -6% 24 392,1
Intäkter, Sportbok 275,1 300,2 -8% 781,0 816,0 -4% 1 080,4
Marginal efter fria vad 7,1% 7,6% 6,5% 6,5% 6,5%
Deponeringar 4 100,1 3 521,2 16% 11 945,6 10 510,6 14% 14 457,6
Aktiva kunder, tusental 619,0 515,1 20%       573

 

Kommentar från VD, Pontus Lindwall:

"Koncernens intäkter i det tredje kvartalet 2017 uppgick till 1 181 mkr, vilket motsvarar en rapporterad tillväxt om 11 procent och en organisk tillväxt om 2 procent, jämfört med samma kvartal förra året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 216 mkr, vilket är en minskning med 21 procent, jämfört med det starka tredje kvartalet 2016.

Kvartalet avslutades bra, men vi är inte nöjda med den totala tillväxten i kvartalet och Betsson har gjort förändringar för att förbättra resultatet. Dessutom har inte NetPlay, som förvärvades av Betsson i april 2017, utvecklats så som planerat och vi har vidtagit åtgärder för att få verksamheten tillbaka på rätt spår. Koncernen fortsätter arbeta för att utveckla produkterbjudandet och för att nå god avkastning på marknadsföringsinsatserna i syfte att öka tillväxten.

Kundaktiviteten i Betssons speldrivande verksamhet är stark och både aktiva kunder och deponeringar nådde rekordnivå under det tredje kvartalet.

Betsson har gjort betydande investeringar i produkterbjudandet och vi har sett positiva resultat i kundaktivitet och i intäkter från mobilkasino. Lanseringen av den nya mobila sportboken fortsätter under det fjärde kvartalet, vilket bör placera bolaget i en gynnsam position inför fotbolls-VM 2018. Betsson planerar att lansera OBG-ramverket för Kasino och Sportbok på appar och stationära datorer under 2018.

Fokus på verksamheten
Jag tog över som VD för Betsson AB i september och kan konstatera att produkterbjudandet nog aldrig varit bättre, men jag ser också att det finns utrymme för förbättringar i verksamheten och förändringar görs. Ett exempel är att marknadsföringen nu styrs per region i syfte att kunna dra nytta av strategin att driva flera varumärken och för att få bättre resultat av marknadsföringsinsatserna.

Vi har bra kontroll på verksamheten. Betsson-teamet och jag är fast beslutna att nå den långsiktiga tillväxt och det resultat som jag är övertygad om att företaget är kapabelt till."

 

Presentation av delårsrapproten

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm, fredagen den 20 oktober 2017 klockan 09:00 CET till presentation av delårsrapporten med VD Pontus Lindwall och CFO Kaaren Hilsen. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.   

För att ta del av presentationen via telefon, ring: 
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230  

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com eller https://edge.media-server.com/m6/p/hqb7qjz8

 

Kontaktuppgifter

Pontus Lindwall, VD
+46 (0)8 506 403 00  

Kaaren Hilsen, CFO
+46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com   

Pia Rosin, VP Corporate Communications 
+46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB