juni 28, 2016

Förväntade intäkter för det andra kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2016 förväntas uppgå till mellan 920 mkr och 945 mkr, och rörelseresultatet (EBIT) förväntas uppgå till mellan 140 mkr och 175 mkr. Lägre intäkter från sportboken och ofördelaktiga valutafluktuationer har påverkat koncernens intäkter och resultat negativt under det andra kvartalet. 

Intäkter från sportboken förväntas uppgå till mellan 205 mkr och 230 mkr, jämfört med 206,4 mkr för det andra kvartalet 2015. Intäkterna är lägre än förväntat på grund av lägre omsättning på ett flertal marknader, samt förluster på en strategisk marknad. Dessutom har Betsson stängt ett antal europeiska marknader under de senaste tolv månaderna, som en följd av en mer konservativ hållning avseende vilka länder spelare accepteras från. Dessa begränsningar är också ett resultat av regulatoriska ändringar och oklar skattelagstiftning.

Valutakursfluktuationer förväntas ha en negativ påverkan på intäkterna om cirka 30 mkr. Intäktsminskningen har direkt påverkan på resultatet då en stor andel av kostnaderna är fasta.

-      April och maj var utmanande månader för oss vad gäller sportboksmarginalen, men juni har börjat bättre och aktiviteten är i linje med vad vi förväntat oss. Det starka inflödet av nya kunder under fotbolls-EM 2016 kommer att gynna oss framöver. Betssons ambition är fortsatt att öka intäkterna från lokalt reglerade marknader och att fortsätta växa vår verksamhet långsiktigt, organiskt och genom förvärv, säger Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef, Betsson AB.

Betsson offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet den 21 juli 2016.

 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD & Koncernchef, 08 506 403 00, eller
Pia Rosin, VP Corporate Communication, 0736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB