oktober 20, 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari — 30 september 2016

 

 

 

 

 

Rörelseresultatet var 272,9 mkr för tredje kvartalet

Tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade med 9 procent till 1 063,3 (972,9) mkr.
 • Intäkter i Kasino uppgick till 731,8 (656,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 11 procent.
 • Intäkter i Sportboken uppgick till 300,2 (276,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 9 procent.
 • Mobila intäkter uppgick till 504,2 (326,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 55 procent. Mobila intäkter utgör nu 47 procent av koncernens intäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 272,9 (260,2) mkr och rörelsemarginalen var 25,7 (26,7) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 254,1 (247,0) mkr, motsvarande 1,84 (1,78) kronor per aktie.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 521,2 (3 237,7) mkr, motsvarande en ökning med 9 procent.
 • Betsson förvärvade Lošimų strateginė grupė, UAB, en lokalt licensierad speloperatör i Litauen

Delårsperioden, januari-september

 • Intäkterna ökade med 12 procent till 2 998,8 (2 680,9) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 681,3 (712,1) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 634,5 (672,7) mkr, motsvarande 4,58 (4,87) kronor per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 836,3 (876,3) mkr.

Kommentar från Ulrik Bengtsson, VD Betsson AB

"Det starka resultatet i tredje kvartalet visar att våra utmaningar under andra kvartalet var av tillfällig karaktär. Investeringarna i Betssons Kasino- och Sportboksprodukter har drivit intäktstillväxten under kvartalet där exempelvis Norden växte med 22 procent. Investeringarna i dessa produkter kommer att fortsätta under kommande kvartal. Skalbarheten i affärsmodellen möjliggjorde att vår rörelsemarginal kunde återgå till de starka nivåer vi har haft historiskt."

Presentation av delårsrapport

Idag, torsdag 20 oktober klockan 9:00 CEST, presenterar Betssons VD Ulrik Bengtsson, delårsrapporten på Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm, samt via webcast på www.betssonab.com eller http://edge.media-server.com/m/p/8mhyubum och via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203 364 53 74 (UK), +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. 

För ytterligare information, kontakta: Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef +46 (0) 8 506 403 00 ulrik.bengtsson@betssonab.com Fredrik Rüdén, CFO, +46 (0) 8 506 403 00 fredrik.ruden@betssonab.com Pia Rosin, VP Corporate Communications, +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 07.30 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB